top of page
achtergrond-verloopkleur.png

Holistische EMDR

Eye Movement, Desensitisation & Reprocessing

EMDR is een eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Schokkende, stressvolle, angstige of eenzame ervaringen die in je leven een nadrukkelijke rol blijven spelen, zijn met EMDR goed te behandelen. Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlang verwerking kan vragen. Ervaringen die een continue psychische druk blijven geven, zoals incest, mishandeling, een overval, een tragisch ongeval, een diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een familielid. Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzondere snelle en blijvende resultaat. Door gebruik van bepaalde technieken wordt opgeslagen informatie in de hersenen veranderd.

 

De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen, als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit de babytijd, kunnen levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden. Met behulp van een biosensor of pendel test ik de juiste toepassing en eventueel ondersteunende behandelingen. Ook is er oog voor een juiste nazorg.

achtergrond-verloopkleur.png
Waarvoor kan EMDR worden ingezet?


Een schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaring kan in slechts één sessie worden losgekoppeld van de traumatische verankering in de hersenen. Nachtmerries en angsten kunnen verdwijnen. Denk aan de gevolgen van een: ramp, brand, overval, oorlogstrauma, ongeluk, bijna verdrinkings- of verstikkingservaring, schokkend nieuws, ernstige ziekte, langdurige ziekte, bedrog, verraad, ontslag, lichamelijk geweld, verkrachting, aanranding, pestervaringen en bedreiging. Het kan ook een gebeurtenis in het leven zijn die niet direct onder de noemer ‘trauma’ valt, maar die nog steeds spanning of droefheid

oproept. Zelfs wanneer men zich niets kan herinneren, kan toch effectief gewerkt worden met de vroegste jeugd (bijvoorbeeld overlijden kind, scheiding ouders, te vaak verhuizen, ziekte, operatie of een val van de trap als baby en peuter).Symptomen van trauma


Wanneer de volgende symptomen zich voordoen, kan er sprake zijn van een onverwerkt trauma: vermijdingsgedrag, ongemotiveerdheid, verhoogde spanning die niet te ontspannen is, sterke schaamte of schuldgevoelens, zelfafkeer, destructieve tendensen, chronisch slecht humeur, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, angsten, relatie- en sociale problemen, paniek, nachtmerries, gestoorde slaap, onrust, piekeren, stressgevoeligheid en een laag zelfbeeld.EMDR sessie


Een EMDR sessie wordt zittend gedaan. Het duurt bij volwassenen tussen de 60 minuten en 2 uur. Dit is vooraf niet te zeggen. Bij kinderen is het tussen de 15-30 minuten. Ik zal je laten terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. Door eenvoudige links- rechts bewegingen met de ogen, handen, of door een klikgeluid, worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door gewenste beelden en overtuigingen.

Tijdens de sessie worden bepaalde chakra’s of auralagen gestimuleerd zodat de behandeling goed wordt afgerond. Ik meet van tevoren uit aan welk trauma nu het beste gewerkt kan worden. Soms is dit een ander trauma dan waar de cliënt in eerste instantie aan dacht. De basisvoorwaarde voor een sessie is het gevoel van veiligheid en zelf de regie hebben; jij bent de kapitein.

achtergrond-verloopkleur.png
Overlijden

Het overlijden van een dierbare vormt een aanslag op de basisveiligheid in het leven. EMDR kan mensen helpen om het verdriet bij het overlijden van een broer, zus, vader, moeder, opa, oma, of zelfs een geliefd huisdier te verwerken. Ook wanneer men te jong was om een bewuste herinnering aan het overlijden te hebben, is zo’n ingrijpende gebeurtenis ook voor peuters een indringende ervaring die onzichtbaar zijn sporen nalaat. Een EMDR sessie kan het hele gezin ten goede komen, ongeacht hoelang geleden dit overlijden plaatsvond.

Aanhoudende situaties

Psychische, emotionele en lichamelijke problemen kunnen ontstaan door zich herhalende vernederende, schokkende, schaamtevolle of droevige gebeurtenissen. Denk hierbij aan mishandeling, emotionele verwaarlozing, een koude jeugd, zondebok in schooltijd, langdurig buiten het sociale leven staan, alleen staan, langdurig ziek zijn, werkproblemen, een slepende scheiding met haat en nijd, financiële problemen etc.

bottom of page